Provozní řád hřiště

PROVOZNÍ  A  NÁVŠTĚVNÍ  ŘÁD  ODPOČINKOVÉHO A  SPORTOVNÍHO  AREÁLU   TJ  LOKOMOTIVA  LUŽNÁ z.s.
Nádražní 475 ,  PSČ 270 51 Lužná

Sportovní areál TJ je zařízením pro sportovní, relaxační a kulturní činnost.

 • provozovatelem areálu je TJ Lokomotiva Lužná s.
 • správcem areálu a technickou podporu zajišťuje Petr Dufek
 • měnit a doplňovat provozní řád může jen Výkonný výbor TJ Lokomotivy Lužná z.s.

V  areálu lze užívat a navštěvovat :

 • antukové hřiště tenis,volejbal
 • asfaltové hřiště nohejbal, kopaná, házená a další míčové hry.
 • odpočinkový areál

Po předchozí domluvě s vedením Lokomotivy lze v areálu pořádat a provozovat i kulturní a společenské akce. Jsou to např.: starty akcí, nebo cíle akcí s programem např.:  opékání buřtů (na čarodějnice, nebo na konec dětského dne, nebo Adventní rozsvicení stromu ….atd.)

 

Provozní doba sportovního areálu je celoroční

Letní návštěvní hodiny

od 1.dubna do 31.října v době                 od 8:00 do 21:00 hodin.

Zimní návštěvní hodiny

od 1.listopadu  do 31.března v době       od 8:00 do 17:00 hodin.

 • Mimo provozní dobu nebo povolené akce je vstup na hřiště zakázán.
 • Vstup na antukovou plochu je možný jen po dohodě se správcem sportovního areálu, nebo se zástupcem TJ Lokomotiva Lužná.
 • Sportovní a odpočinkový areál je určen pro děti a dospělé bez věkového omezení.
 • Děti do 6 let musí být v doprovodu dospělé osoby.
 • Užívání zařízení sportovního a odpočinkového areálu je na vlastní nebezpečí, a zodpovědnost každého návštěvníka. Využívání zařízení nad rámec běžného využívání je zakázáno a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného využívání zařízení.
 • Správce ani provozovatel neodpovídá za úrazy a škody, které jsou způsobeny vlastní nekázní a nebo nerespektováním provozního a návštěvního řádu sportovního areálu.
 • Provozovatel je oprávněn uzavřít sportovní areál na určitou dobu a v odůvodněných případech přerušit i právě probíhající provoz.
 • Při provozování jiné činnosti než sportovní a odpočinkové je třeba souhlasu provozovatele sportovního areálu. K souhlasu je třeba „Smluvní dohoda“. Za bezpečnost při těchto akcích zodpovídá pořádající subjekt. / např. turnaje nohejbalu, nebo fotbalu atd… /

Všichni návštěvníci hřiště (včetně doprovodu dětí)      jsou povinni dodržovat tyto pokyny :

 • Udržovat čistotu a pořádek v celém areálu !!!!
 • Dodržovat důsledně návštěvní hodiny
 • Zdržet se rušení a obtěžování sousedních domů např. : nadměrným hlukem ve večerních hodinách
 • JE ZAKÁZÁNO – vpouštět do areálu sportovišť, pískoviště a dětského hřiště psy,  kočky a další zvířata
 • JE ZAKÁZÁNO – vjíždět a parkovat v areálu motorovými vozidly
 • JE ZAKÁZÁNO – kouření v celém areálu sportovišť a dětského hřiště
 • přísný zákaz – v celém areálu je užívání drog a návykových látek přísně zakázán!!!
 • Neničit vybavení a oplocení dětského hřiště a sportovních areálů, a zákaz ničení tribuny kopáním míče do zadní stěny a rabování laviček
 • Poškození, nebo provozní závady hlásit neprodleně správci hřiště, nebo některému zástupci TJ Lokomotiva Lužná.

Kontakty na správce areálu:

DUFEK Petr                   724 852 600

DLOUHÝ Jiří                  606 575 904

BŘEŇOVÁ M.                 736 537 987

PERGNEROVÁ I.           604 270 213