Úvod

 Spolek vznikl v roce 2008 (ještě jako "Sdružení") jako reakce občanů Lužné na snahu Královského pivovaru Krušovice, a.s. neúměrně zvýšit čerpání spodní vody z katastru obce pro rozšiřující se výrobu a výstav piva, zatímco v katastru obce spodních vod dlouhodobě ubývá. Tento podnět také vtiskl sdružení ekologický ráz a důraz na udržitelný rozvoj. Pokud jde o konkrétní aktivity, sdružení například zorganizovalo měření stavu vody ve studních v obci nebo vyčištění nelegální skládky a její osázení stromky. Tuto činnost sdružení uskutečnilo jednak svépomocí, jednak s finančním přispěním Nadace Via na zorganizování měření studní a s příspěvkem obce Lužná na nákup stromků k osázení bývalé skládky. Pro spoluobčany v roce 2008 sdružení dále zorganizovalo prezentaci firem věnujících se ekologickému vytápění.

Vedle této stěžejní činnosti věnuje spolek také velkou pozornost společenskému životu v obci. Již v roce 2009 začalo pořádat přednášky "Po stopách našich sousedů cestovatelů", v rámci kterého se luženští sousedé a cestovatelé z blízkého okolí dělí o své zážitky z cest po exotických zemích jako jsou Venezuela, Mexiko, Keňa, Francie apod.

V přednáškové činnosti, která je velmi živá a navštěvovaná, hodlá sdružení pokračovat i v příštích letech, přičemž se chce zaměřit také na přírodní zajímavosti a pamětihodnosti Křivoklátska.

Spolek se snaží být co nejvíce otevřené svým spoluobčanům a zve do svých řad všechny, kteří mají ochotu a zájem se podílet na jeho činnosti a svými podněty a náměty pomáhat udávat směr, kterým by se spolek měl v budoucnu ubírat.

LUŽNÁ - MÍSTO PRO ŽIVOT z.s.

Pokud Vás zajímají stanovy našeho spolku, můžete je prostudovat zde: STANOVY

Starší verze našich stránek, s informacemi o činnosti do roku 2012, jsou dostupné pod tímto odkazem: PŮVODNÍ STRÁNKY