Ekologická témata

Naše sdružení se zabývá následujícími tématy, které se týkají našeho životního prostředí:

 

- ochrana hlubinného zdroje super-kvalitní pitné vody pro celou obec

- měření hladiny podzemní vody ve studnách místních obyvatel

- čistota okolní přírody - pravidelný sběr odpadků

- ..doplníme která další (zvěř, pole, eroze, ochrana zeleně, .....)

Prosíme o pomoc

Poznáte je?

Pokud někdo poznáte na fotografiích některé občany, dejte o tom vědět někomu z občanského sdružení. Kontakty na členy sdružení jsou na těchto stránkách v menu "Kontakty".

Za případné informace moc děkujeme.

Občanské sdružení "Lužná - místo pro život"