LUŽ.HLASATEL 2012/1

Husův sbor

Tento oddíl je věnován budově "kostela" Husův Sbor.

Článek pro LUŽENSKÝ HLASATEL 2012/1

V pátek 16. prosince se v Husově sboru uskutečnil adventní koncert. Pěvecký sbor Magistrae Raconenses přednesl pro téměř zaplněný Husův sbor známé i méně známé zpěvy. Sbor řídila sbormistryně Mgr. Vlasta Petržilková a Mgr. Barbora Polánková. První sbormistryně Mgr. Miluše Seidlová se bohužel pro nemoc nemohla zúčastnit. O klavírní doprovod se postarala Mgr. Milada Nováková. Na programu koncertu najdeme jména autorů jako Antonín Dvořák, Jan Kampanus Vodňanský, Adam Michna z Otradovic.

Jako překvapení pro publikum i organizátory vystoupil spolu s pěveckým sborem Rakovnický komorní orchestr, který řídil dirigent Jan Rezek. S komorním orchestrem vystupuje i paní Mgr. Ludmila Karolová z Lužné.

Koncert byl doplněn povídáním paní Boženy Lukášové. Zamyšlení Jana Wericha na vánoční téma podala posluchačům s takovým přednesem, že jsme měli chvílemi pocit, jako by k nám hovořil pan Werich sám.

Dr. Jan Krško se později ve své promluvě zamyslel nad podstatou Vánoc a adventu. Vánoce nejsou jen uklízení obydlí, pečení a vaření. Především bychom měli v období adventu provést úklid ve svých srdcích. Adventní čas může být i ideálním časem pro urovnání různých sporů a podobně.

Když na závěr koncertu předávali pánové Haifler a Česal kytice sbormistryním a dirigentovi, potlesk dlouho nemohl utichnout. Umělci pak přidali ještě jednu píseň, kterou si zazpívali i diváci.

Koncert skončil. Nikomu se však nechce odejít. Pořadatelé připravili horký čaj. K teplému čaji skvěle chutná pečivo, které upekly ženy z občanského sdružení Lužná - místo pro život. Lidé si povídají v předsíni kostela a v zahradě. Co si povídají, to nevím. Možná pohřbívají staré spory. Mám pocit, že v tuto chvíli mají lidé k sobě blíže.

Uspořádání koncertu by však nebylo možné bez pomoci mnoha lidí. Především musíme poděkovat pěveckému sboru, který přijal naše pozvání, i když mu pořadatelé nemohli přislíbit žádný honorář. Navíc jako překvapení byl přizván Rakovnický komorní orchestr. Církev československá husitská poskytla prostory včetně energií a pod. Poděkování náleží Středočeskému kraji, který v tomto roce poskytl dotaci na opravu části střechy, a obci Lužná, která se na dotaci spolupodílela. Výborná spolupráce byla s panem starostou a paní místostarostkou a paní Alenou Kašparovou z OÚ. Návrh plakátu je z dílny mladé rakovnické výtvarnice a designerky sl. Anny Voříškové. Tisk – Copy centrum Cafourek. O fotodokumentaci se postaral p. Jan Sušánka z Lišan a p. Martin Koštial ze Žatce, který zapůjčil i reflektor k nasvícení kostela. Druhý reflektor zapůjčili Krabcovi. Závěr příprav byl jednoznačně v režii lidí z občanského sdružení Lužná – místo pro život: úklid, výzdoba chvojím, umístění vánočního stromečku, zprovoznění toalety a tak dále. Poslední den, jak to bývá, je poněkud hektický. Zatopit, zapálit svíčky, připravit čaj, nasvítit kostel a schodiště, přicházejí a přijíždějí muzikanti a návštěvníci. Přicházejí další a další návštěvníci, muzikanti ladí, magistry se rozezpívávají a najednou Honza říká: "Je za pět minut sedm. Jdu zvonit." Za chvíli se rozezní zvon ve věži. Publikum vítá potleskem přicházející magistry...