spolek Barbora

========== stránka je ve výstavbě ===============

 

Spolek Barbora v Lužné má tyto hlavní cíle:

1) pečovat o místní kostel sv.Barbory

2) napomáhat zachování veřejných památek v okolí obce (např.křížky)

3) podporovat rozvoj kulturního života v obci.

 

Kontaktní osoby:

Miloslav Haifler

Jaroslav Kupa

Josef Žejdl

Miloš Dvořák